Kanalizačné systémy

Kanalizačné systémy

Kanalizačné systémy tvoria neoddeliteľnú súčasť a podstatnú časť našich produktov. V stálej ponuke nájdete okrem iného aj poklopy, mreže a vpuste, rúry a tvarovky, vodomerné šachty, lapače strešných splavenín či plastové nádrže.

Tip pre Vás : Aktuálna ponuka tovarov je vždy dostupná osobne alebo sa môžete informovať telefonicky na 0905 409 663.

Poklopy

Poklop liatinový DN-600-D-400-KN-UZAMYK.-S-ODVETRANIM

Lapače strešných splavenín

Lapač liatinový

Mreže a vpuste


Betónové prvky

Doprava tovaru

Dopravu tovaru zabezpečujeme prostredníctvom vlastných áut alebo prostredníctvom zmluvných dopravných spoločností. O spôsobe dopravy budete včas informovaný aj spolu s termínom dodania.

Komplexné riešenia na mieru

Vypracujeme Vám cenovú ponuku na mieru presne šitú pre Váš projekt

aquashopping vozik

Manipulácia s tovarom

Okrem vlastnej dopravy Vám tovar rýchlo a hravo naložíme vďaka manipulačnej technike. Veľká i malá objednávka tak nie je žiaden problém.