PODZEMNÉ HYDRANTY – UKÁŽKOVÁ ZOSTAVA

Podzemné hydranty – prvá pomoc pri hasení požiarov

Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Už naši predkovia vedeli, že sa s ním neradno zahrávať, a súčasná moderná infraštruktúra miest a obcí má na ochranu pred ohňom vybudovanú veľmi sofistikovanú sieť rôznych nadzemných a podzemných hydrantov, bez ktorých si zásah hasičov už ani nevieme predstaviť.

Nenápadné, ale veľmi dôležité

Míňame ich cestou do práce, či už ideme autom, alebo pešo. Sú vsadené pod úrovňou zeme, a predsa také dôležité pre našu bezpečnosť a ochranu majetku. Podzemné hydranty sú určené výlučne na odber vody pri hasení požiarov. Zabudované sú vo vodovodnom potrubí pomocou pätkového kolena a sú ukončené minimálne jednou uzatváracou armatúrou s ovládacím ventilom a tiež prírubou. Príruba umožňuje hasičom napojenie hydrantového nadstavca. Prístup k podzemnému hydrantu je možný len po odkrytí poklopu a samotný hydrant sa odomyká pomocou hydrantového kľúča. Až potom k nemu vedia hasiči napojiť nadstavec na podzemné hydranty. Dôležité je tiež, aby bol podzemný hydrant viditeľne označený tabuľkou umiestnenou na zvislej, pevne zabudovanej tyči s výškou 1,8 m, ktorá je od podzemného hydrantu vzdialená najviac 6 m. Práve toto značenie je smerodajné pre hasičov v prípade zásahu.

 

Ich funkčnosť je prvoradá!

Podzemné a nadzemné hydranty sú vybudované vo všetkých obciach a mestách, ktoré majú verejný vodovod. O ich funkčnosť by sa teda mali starať práve oni. Umiestnenie hydrantov je odporučené na tých miestach, kde nie je možné osadiť nadzemný hydrant, s výnimkou plôch na státie a parkovanie. Veľmi prísne ošetrené je tiež príslušnými vyhláškami a smernicami. Vzdialenosti od stavieb či obytných budov sú v prípade podzemných hydrantov rovnaké ako pri nadzemných hydrantoch, teda mimo nebezpečného požiarneho úseku. Vzdialenosť od stavieb musí byť najmenej 5 m, ale maximálne 80 m, pri stavbách určených na bývanie je táto vzdialenosť minimálne 5 m a najviac 160 m. Nesmieme zabudnúť tiež na fakt, že podzemné hydranty sú vybavené automatickým zariadením, ktoré odvádza vodu a bráni zamŕzaniu vody.

Nadzemné, ale aj podzemné hydranty sú veľmi dômyselným konštrukčným riešením, ako sprístupniť zdroj vody na cielené a presne vymedzené použitie. V prípade požiaru je preto funkčnosť a dobrá viditeľnosť hydrantov často tým jediným, čo stojí medzi ničivými plameňmi a záchranou majetku, či v tom horšom prípade aj životov.

Uvedené normy platné v čase písania článku. 

Kde sa nachádzajú podzemné hydranty? Aké produkty s nimi súvisia? Pozrite sa na ukážkovú zostavu nižšie.