Ďalším veľmi dômyselným komponentom kanalizačných systémov sú mreže a vpuste. Vtokové mreže sú svojou robustnou liatinovou konštrukciou vhodné na odvod zrážkovej vody na frekventovaných cestách s prejazdom osobnej, ale tiež nákladnej dopravy (až do triedy D400), ako aj na veľkých parkoviskách a odstavných plochách. Podlahové vpuste (francúzske) sú menšie a sú konštruované skôr na odvádzanie odpadovej vody z menej frekventovaných miest (trieda A15), menších parkovísk, ale tiež dvorov či peších zón. Obidve súčasti kanalizačných systémov – vtokové mreže a vpuste – tak primárne slúžia na odvod odpadovej (dažďovej) vody z verejných priestorov.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Ozvite sa nám na +421 905 409 663 alebo +421 905 922 331, radi Vám poradíme.

Filter