Prístup k pitnej, ale aj úžitkovej vode považujeme v dnešnej dobe za absolútny štandard. Na spoľahlivú a kvalitnú distribúciu vody sú však potrebné rôzne komponenty, ktoré sú označované súhrnným názvom vodárenské systémy. Patria sem šupátka, hydranty, vodárenské poklopy, navŕtavacie pásy, posúvače domovej prípojky, liatinové tvarovky a príslušenstvo k nim. Ich prvoradou funkciou je zabezpečiť, aby distribúcia vody a prístup k nej nebol ničím obmedzený, a zároveň umožňujú jednoduchý prístup k ventilom či jej ovládacím koncom v prípade poruchy. Vodárenské systémy sú neoddeliteľnou súčasťou systému zásobovania miest a obcí pitnou, ale aj úžitkovou vodou.

Nenašli ste, čo ste hľadali? Ozvite sa nám na +421 905 409 663 alebo +421 905 922 331, radi Vám poradíme.

Filter